الصاق جراحی پروتز چانه

جراحی پروتز چانه

برای اصلاح تغییر شکل چانه و رفع عقب بودن بیش از حد یا کوچک بودن چانه از جراحی پروتز چانه استفاده می شود.به طور کلی زیبایی هر فردی در اعتماد به نفس …

Call Now Button