الصاق جراحی-بینی-کج-۲

جراحی بینی کج

جراحی بینی کج ، جزو جراحی های زیبایی بینی محسوب می شود زیرا فقط ظاهر بینی را تحت تاثیر قرار می دهد و مشکلی برای عملکرد بینی به وجود نمی آورد.

Call Now Button