الصاق تزریق-ژل-به-لب

تزریق ژل به لب

تزریق ژل به لب : لب ها یکی از اجزای موجود در صورت هستند که تاثیر بسیار زیادی بر زیبایی چهره دارند، در برخی از افراد ظاهر لب ها بنا به دلایل مختلفی همچون عوامل ژنتیکی و کهولت سن دارای عیوب ظاهری می باشند و بر زیبایی آن ها تاثیر منفی می گذارند که این موضوع موجب ناراحتی افراد و مراجعه آن ها به پزشکان زیبایی می شود.

Call Now Button