الصاق جراحی-پروتز-چانه

جراحی پروتز چانه

برای اصلاح تغییر شکل چانه و رفع عقب بودن بیش از حد یا  کوچک بودن چانه از جراحی پروتز چانه استفاده می شود.به طور کلی زیبایی هر فردی در اعتماد به نفس فرد تاثیر بسزایی دارد ، چانه به عنوان یکی از اجزای صورت در زیبایی صورت نقش موثری دارد.جراحی چانه کوچک با استفاده از پروتز در چانه انجام می شود و با جلو کشیدن چانه باعث تناسب در اندازه چانه می شود.

Call Now Button