الصاق جراحی-سینوس-ها

جراحی سینوس ها

جراحی سینوس ها : همیشه هدف از جراحی بینی اصلاح فرم بینی یا زیبایی فرم بینی نیست و گاهی بیماران به علت بیماری هایی که منشا در بینی دارند به جراح بینی متخصص مراجعه می کنند.

Call Now Button