الصاق تزریق-چربی-صورت

تزریق چربی صورت

تزریق چربی صورت : یکی از روش هایی که باعث جوانسازی صورت و حجم دهی به صورت می شود ، تزریق چربی به صورت است .
مراقبت نکردن از پوست و افزایش سن از رایج ترین دلایل چین و چروک های پوست هستند .

Call Now Button