الصاق اقدامات-قبل-از-جراحی-پلک

اقدامات قبل از جراحی پلک

برای اینکه در حین جراحی زیبایی پلک یا بلفاروپلاستی مشکلی پیش نیاید توصیه می شود اقدامات قبل از جراحی پلک را به خوبی انجام دهید . بلفاروپلاستی پلک پایین و بلفاروپلاستی فوقانی باعث می شود چشم های فرد زیباتر از قبل شوند زیرا تمام مشکلات پلک ها را رفع می کنند.

Call Now Button